τα νέα μας

νέα προσφορά!

Ποτήρια χάρτινα διπλού τοιχώματος DW 12 oz, χωρίς καπάκι.

Σας προτείνουμε οκτώ ελκυστικές μακέτες για να διαλέξετε και να προσαρμόσουμε το λογότυπό σας, ή να προσαρμόσουμε εξολοκλήρου τη δική σας μακέτα σε 4χρωμία.

Η προσφορά μας ισχύει για λίγες ημέρες.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα επιπλέον επεξεργασιών στην εκτύπωση, όπως θερμοτυπία, ανάγλυφο, SPOT UV.

Μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε θήκες καφέ δύο ή τεσσάρων θέσεων, με αυτόματη συναρμολόγηση, με τη φίρμα σας, ή ανώνυμες.