ενημερώσεις

Οργανισμός FSC® και πρότυπο FSC® CoC

Ο Forest Stewardship Council ® (FSC®) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1993 με τη βοήθεια ενός συνόλου, παγκοσμίου φήμης, μη-κυβερνητικών οργανώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Στόχος της δημιουργίας του είναι να ορίσει έναν τρόπο διαχείρισης των δασών παγκοσμίως, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες αλλά θα διαφυλάσσει και την βιώσιμη ικανοποίησή τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2004 ο οργανισμός εκδίδει την αρχική έκδοση του προτύπου FSC® CoC (FSC® Chain of Custody), το οποίο αφορά την πιστοποίηση εταιρειών που ακολουθούν την Αειφορική Δασική Διαχείριση. Το πρότυπο FSC® CoC περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί κάθε βήμα των πρώτων υλών ξυλείας που μια εταιρεία χρησιμοποιεί για να παράξει τα προϊόντα της. Τα βήματα αυτά ξεκινούν από το δάσος που προήλθε η πρώτη ύλη, συνεχίζουν με όλα τα στάδια της επεξεργασία και μεταποίησής της και καταλήγουν στο σημείο διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. Στόχος είναι μεταξύ αυτών των σταδίων να υπάρχει σύνδεση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και κάθε ακόλουθη διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου περί υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.

Οι πιστοποιημένες εταιρείες κατά FSC® έχουν άδεια εφαρμογής ειδικής σήμανσης με τον χαρακτηρισμό FSC® στα τελικά προϊόντα τους, ως απόδειξη συμμετοχής στην διατήρηση της αδιάσπαστης Αλυσίδας Επιτήρησης (CoC). Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες που επιλέγουν FSC® προϊόντα συνεισφέρουν στην προσπάθεια των πιστοποιημένων εταιρειών για διακίνηση προϊόντων νόμιμης και βιώσιμης πηγής προελεύσεως καθώς και περιβαλλοντικά υπεύθυνης παραγωγής.

Τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά και είναι δυνατό να φέρουν πιστοποίηση FSC® είναι όλα όσα παρασκευάζονται από δασικά υλικά, όπως για παράδειγμα ξύλινες και συνθετικές παλέτες, κατασκευές από μασίφ ξύλο και κόντρα πλακέ, χαρτοκιβώτια, χάρτινες σακούλες, κουτιά και ετικέτες από χαρτί, χαρτόνι και κυματοειδές χαρτόνι, μέχρι και πώματα φελλού.

Πατήστε «εδώ» για να δείτε το πιστοποιητικό FSC®CoC της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.